Sacred Heart College, Lucena City
Sacred Heart College, Lucena City
Sacred Heart College, Lucena City

Unang Birtuwal na Patinikan sa Panitikan 2021, Idinaos!

Muling nagtagisan ng talino ang 18 kinatawan ng mga departamento at organisasyon ng Lalong Mataas na Edukasyon sa ginanap na paligsahan noong ika-20 ng Marso, 2021 na nagsimula sa ganap na ika-2 ng hapon. Sa kabila ng pandemyang kinakaharap, hindi ito naging dahilan upang hindi maisulong ng samahan ng Tanglaw ng Bayan (TNB) ang kanilang layunin para sa gawaing ito na mapaunlad at manumbalik ang kamalayan at pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa Panitikan bilang pangunahing paraan ng pagpapahayag.

Mula sa mga kalahok, tatlo ang itinanghal na nagwagi sa paligsahan. Ang ikatlong (3) pwesto ay nakamit ni G. Paul Jericho Aguila na nakakuha ng apatnapu’t-anim (46) na puntos, mula sa organisasyong TKPA, ang ikalawang (2) pwesto naman ay nakamit ni Bb. Loi Anne Paderes na nakakuha ng limampu’t dalawang (52) puntos, mula sa departamento ng ABComm at ang nagwagi o nakakuha ng unang (1) pwesto ay si Antoinette Edana Frondoso na nakakuha ng limampu’t apat (54) na puntos, mula sa departamento ng BSPharma.

Ang paligsahan ay ginabayan ng mga guro mula sa HED na sina G. Andrian M. Reglos, G. Richard Vergara at si G. Rey C. Rodil, ang Direktor ng Gawaing Pangmag-aaral, Pagpapaunlad at Pandisiplina. Samantala, lalong pinanabik at pinasaya ang paligsahan ni G. Eduard D. Mancilla na nagsilbing Punong Tagapagsulit (Quiz Master).

Sa pagtatapos ng paligsahan, ipinaabot ng tagapayo ng Tanglaw ng Bayan na si Dr. Helen E. Tolete ang pasasalamat sa lahat ng nakilahok at sumuporta upang maisakatuparan nang matagumpay ang gawaing ito.

slot online