Google    shc.edu.ph  San Vicente de Paul, tagahubog ng mga pari

Article/News by: HAZEL EGAMINO-SAN GIL
Date Posted: September 26, 2018

Ipinanganak sa isang simpleng pamilya sa Pransya si Vicente de Paul, pangatlo siya sa pitong magkakapatid noong Abril 24, 1581. Ang kanyang ama na si Jean de Paul ay isang magsasaka at ang kanyang ina na si Bertrande de Moras ay isa namang karaniwang maybahay. Ang simple at responsableng bata noon na si Vicente ay nangarap na maging isang pari. Sapagkat ang pagiging pari din ang nakatadhana sa kanya, ang Diyos mismo ang nag-ayos ng mga pangyayari sa buhay niya. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa pagtahak niya sa landas ng pag-aalay ng sarili, si Vicente ay nanatiling nananalig sa Diyos na Siyang puno at dulo ng bokasyon at misyon. Siya nga ay naging isang ganap na pari noong September 23, 1600.

Ikalabimpitung siglo noon ng kanyang bigyang pansin ang malaking problema sa Pransya, ito ang lubhang karukhaan bunga ng mga digmaan, mga batang inabandona sa mga lansangan, mga maysakit at sugatan lalo’t higit yaong mga namamatay sa gutom. Noong panahong iyon, isang hamon sa buhay ng pagkapari ni Vicente ang mas nagpaigting ng kanyang bokasyon. Ito ay ang mga taong animo’y uhaw sa mga bagay na pang-espiritwal. Isang araw, tumambad sa kanya ang napakahabang pila ng mga taong nais lumapit sa Sakramento ng Kumpisal. Noon di’y napagtanto niya ang katotohanang hindi sapat ang “isang mangkok na sopas” o anumang materyal na bagay bilang tulong sa isang taong nangangailangan. Bilang alagad ng Diyos, alam niyang malaki ang kanyang pananagutan na tulungang maligtas ang mas maraming kaluluwa. Hinangad niyang maihanda ang sinuman sa anumang oras ng kamatayan.

Sa tulong ng Banal na Espiritu, hindi kalaunan ay dumating sa kanya ang inspirasyon na bumuo ng mga grupo na tutulong para higit na matugunan ang pangangailangan ng mga dukha. Ilan sa mga grupong ito ay ang samahan ng mga layko na tinawag niyang Ladies of Charity, sila ang nangunguna sa pagbibigay ng mga tulong para sa mga maysakit at naulila; ang samahan ng mga pari o ang Congregation of the Mission ang siyang mga pastol na gumagabay sa kawan; at ang mga tagapag-alaga ng mga aba ay ang mga Daughters of Charity sa pamamahala ng kanyang pinagkatiwalaang tagahubog na si Luisa de Marillac. Bawat samahan ay may kanya-kanyang gawain para makapagdulot ng ginhawa sa mga nahihirapan sa buhay at sa kaligtasan ng mga kaluluwa.

Ganunpaman, itinuturing na isang radikal na hakbang noong panahong iyon ang kanyang mga isinulong na sistema lalo na sa proseso ng paghubog sa mga pari. Bilang tagapagtatag, siya mismo ang bumuo ng mga batas at gabay upang makapamuhay ng naaayon sa kanyang layunin na linangin ang kabuoan ng pagkatao ng bawat nagnanais maging pari. Siya ay naniniwalang hindi sapat ang pagkikilala sa Diyos sa pamamagitan ng mga aklat lamang, binigyang diin niya ang pakikisalamuha sa mga dukha upang magsilbi itong guro nang sa gayo’y makapamuhay ng payak at mas higit na maranasan ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos, upang buo ang panananalig na maibahagi din nila ito sa iba. Kapayakan ang sinasabing “ebanghelyo” ni Padre Vicente.

Bahagi ng paghubog sa mga pari ang pagpapadala sa kanila sa iba’t ibang lugar kung saan naghihintay ang mga taong nangangailangan ng tulong bilang pagsasanay sa gawain ng ebanghelisasyon. Sa pamamagitan nito ay lubos nilang nauunawaan ang mga kailangang gawin bilang mabisa at epektibong tugon sa mga umaasang maibsan ang kailangang nararanasang kahirapan.

Hanggang sa kasalukuyan, itituturing na ang mga sistemang sinimulan ni Padre Vicente ay nananatiling epektibo at napapanahon bilang sagot sa kasalukuyang panawagan ng ating lokal na Simbahan. Sa taong ito, ang ating Simbahan ay nagdiriwang ng Taon ng mga Pari at ng mga Taong Nagkonsagra ng Kanilang Sarili sa Diyos, magandang alalahanin na may isang simpleng pari na tulad ni Vicente, na hindi tumigil hangga’t hindi nalulunasan ang kahirapan ng mga kapatid natin sa Simbahan.

Dahil sa kanyang dakilang pagpili na manatili sa tabi at interes ng mga dukha, siya ay tinaguriang Ama ng mga Dukha, bukod sa pagkilala ng buong bansa ng Pransya bilang kanilang pambansang bayani. Hindi maikakaila ang kanyang malaking kontribusyon sa Simbahang Katoliko kung kaya’t siya ay nahirang na Banal noong June 16, 1737.

Ngayong Setyembre 27 ay ipagdiriwang ng ating simbahan ang kanyang kapistahan. Dito sa Diyosesis ng Lucena, ang pagdiriwang ay pangungunahan ng mga Daughters of Charity ng Sacred Heart College. Ito ay sapagkat si San Vicente de Paul ang piniling Santo Patron ng paaralang ito. Sa kanyang inspirasyon, ang mga bawat kasapi ng komunidad ng Sacred Heart College ay nagsusumikap na sumunod sa kanyang mga turo at halimbawa. Tinatawag silang mga Vincentiano, ang mga taong itinalaga upang maging kabagi ng misyon ni Kristo sa simbahan. Bagama’t may mga kahinaan ay buong pagtitiwala sa grasyang bigay kung kaya’t muli’t muling nakapag-aalay upang ang dukha, konti man ay makaranas ng ginhawa at umangat ang pamumuhay.


SAN VICENTE DE PAUL, ipanalangin mo kami.
More News from SHC...

More News
Article/News by: Lemuel Harvey C. Reynoso
Date Posted: December 11, 2018
 
Article/News by: Mr. Harby Nanad
Date Posted: November 29, 2018
 
Article/News by:
Date Posted: November 27, 2018
 
Article/News by: Angelina T. Agayon, Cedrick P. Sy, Cristina Kei Reyes and Mark John Rosales
Date Posted: November 26, 2018
 
Article/News by: Angela T. Valdellon
Date Posted: November 15, 2018
 
Article/News by: Angela T. Valdellon
Date Posted: November 15, 2018
 
Article/News by: Arnel L. Cadeliña, MBA, RREA
Date Posted: October 29, 2018
 
Article/News by: Princess Joy L. Buenafe, RPm
Date Posted: October 27, 2018
 
Article/News by: Ana Loraine R. Caeg
Date Posted: October 25, 2018
 
Article/News by: Diosa Rhose D. Madrid
Date Posted: October 22, 2018
 
Article/News by: Arnel L. Cadeliña, MBA,RREA
Date Posted: October 19, 2018
 
Article/News by: Shiela Saycon and Ana Loraine Caeg
Date Posted: October 16, 2018
 
Article/News by: JPIA shines in NFJPIA National Assembly
Date Posted: October 15, 2018
 
Article/News by: Harby S. Nanad
Date Posted: October 11, 2018
 
Article/News by: Harby S. Nanad
Date Posted: October 10, 2018
 
Article/News by: Zena-ann A.Garcia, (4MM) and Alyysa Nicole F. Jusi (4HR)
Date Posted: October 08, 2018
 
Article/News by: Jane Clarice Sardona (AB COMM 4)
Date Posted: October 05, 2018
 
Article/News by: Mr. Harby Nanad
Date Posted: October 03, 2018
 
Article/News by: Mr. Harby Nanad
Date Posted: October 02, 2018
 
Article/News by: Moira Coleen D.Villasenor and Kris Tina Q. Halili
Date Posted: October 01, 2018
 
Article/News by: Josefina Michaela M. San Diego
Date Posted: September 28, 2018
 
Article/News by: HAZEL EGAMINO-SAN GIL
Date Posted: September 26, 2018
 
Article/News by: Angelina T. Agayon
Date Posted: September 24, 2018
 
Article/News by: Gail Kristel N. Ong, MICB
Date Posted: September 12, 2018
 
Article/News by: Denzel Avery G. Villaflores
Date Posted: September 11, 2018
 
Article/News by: Diosa Rhose D. Madrid
Date Posted: September 10, 2018
 
Article/News by: Arnel L. Cadeliña
Date Posted: September 06, 2018
 
Article/News by: Lenny Rose L. Casas and Shiela Mae T. Saycon
Date Posted: September 04, 2018
 
Article/News by: Ms. Angelina Agayon
Date Posted: September 03, 2018
 
Article/News by: Ms. Angelina Agayon
Date Posted: September 03, 2018
 
Article/News by: Christopher D. Valdeavilla
Date Posted: August 10, 2018
 
Article/News by: Diosa Rhose D. Madrid
Date Posted: August 09, 2018
 
Article/News by: Freshies and Seniors Unite in Acquaintance Party
Date Posted: August 09, 2018
 
Article/News by: Denzel Villaflores, Monica Paola Noscal, Mark Rosales & Rosecarlisle Imperial
Date Posted: August 08, 2018
 
Article/News by: Ana Loraine R. Caeg
Date Posted: August 08, 2018
 
Article/News by: Denzel Avery G. Villaflores
Date Posted: August 07, 2018
 
Article/News by: Angelina T. Agayon
Date Posted: August 02, 2018
 
Article/News by: Aurelia L. Mirambil
Date Posted: August 01, 2018
 
Article/News by: Patricia Isabela E. Reinde
Date Posted: July 26, 2018
 
Article/News by: Donna Tan
Date Posted: July 23, 2018
 
Article/News by: Stefany Ann Margaret R. Maligat
Date Posted: July 20, 2018
 
Article/News by: Denzel Avery G. Villaflores, Aaron Cameron Paez, Eloisa Arambulo, Jedfrey Napeñas & Aizza Marie Briones
Date Posted: June 13, 2018
 
Article/News by: Prudenz Yleizer G. Lorredo I
Date Posted: May 29, 2018
 
Article/News by: Lanilyn B. Diala and Danaver G. Atienza
Date Posted: May 17, 2018
 
Article/News by: Kristine Mae Basilio and Dean Arnel Cadeliña
Date Posted: May 10, 2018
 
Article/News by: Denzel Avery G. Villaflores
Date Posted: May 8, 2018
 
Article/News by: Angelina T. Agayon
Date Posted: May 2, 2018
 
Article/News by: Angela Faye M. Baldovino
Date Posted: April 20, 2018
 
Article/News by: Darah Maia T. Mangabat
Date Posted: April 12, 2018
 
Article/News by: Rupinder Kaur Barar
Date Posted: April 02, 2018
 
Article/News by: Angelina T. Agayon, Denzel Avery Villaflores, Monica Paola Noscal, Rea Landoy, and Kimberly Talisic
Date Posted: March 8, 2018
 
Article/News by: Ms. Angelina Agayon
Date Posted: February 13, 2018
 
Article/News by: Ronualdo L. Revilla
Date Posted: February 10, 2018
 
Article/News by: Lucia Yllaine P. Ramirez, Grade XI-ABM 3
Date Posted: January 26, 2018
 
Article/News by: Angelina Agayon
Date Posted: January 22, 2018
 
Article/News by: Mark Rosales, Prudenz Lorredo, Zhen Herrera, Eloisa Arambulo, Kristine Mae Basilio and Angelina Agayon
Date Posted: January 20, 2018
 
Article/News by: Lemuel Harvey C. Reynoso
Date Posted: January 18, 2018
 
Article/News by: Jezza Manuelle B. Zoleta & Alvin G. Borromeo Jr.
Date Posted: January 17, 2018
 
Article/News by: Babe Aubrey B. Gabule, MICB
Date Posted: January 17, 2018
 
Article/News by: Rupinder Kaur Barar
Date Posted: January 16, 2018
 


SACRED HEART COLLEGE
1 Merchan Street, Lucena City, PHILIPPINES
Tel. #: (042)710-2505, 7103888, Fax #: (042)373-424
E-mail Address: shc@shc.edu.ph
© All Rights Reserved